TILLBAKA/BACK

TJH Zancho du Pré du Vieux Pont as young

 THE TEST

RESULTATET FRÅN  ZANCHOS ANLAGS/LÄMPLIGHETSTEST FÖR UTBILDNING TILL TJÄNSTEHUND INOM HEMVÄRNET....TA EN TITT

TEST 1. FÖRARENS KONTAKT MED HUNDEN

a) Förmåga att samarbeta ( skala där 1 är sämst och 5 är bäst resultat)                      

Zanchos resultat: 4 = Startar snabbt men är lätt att avbryta

 

TEST 2. KONTAKT OCH AKTIVITET MED NY FÖRARE

a) Tillgänglighet (skala där 1 är sämst och 5 är bäst resultat)                                       

Zanchos resultat: 3 = Tar kontakt när föraren skapar anledning

 

TEST 2. KONTAKT OCH AKTIVITET MED NY FÖRARE (annan person) forts...

b) Förmåga att samarbeta (skala där 1 är sämst och 5 är bäst resultat)                       

Zanchos resultat: 4 = Startar snabbt men är lätt att bryta

 

TEST 3. SKOTTPROV                                                      

a) Aktivitet   b) Passivitet (skala där 1 är bäst och 5 är sämst resultat)                       

Zanchos resultat i båda momenten: 2 = Reaktioner som försvinner efter första skotten.                                                                                                                                    

Min kommentar: Han vände endast på huvudet vid första skottet vid båda testen.

 

TEST 4. BEVAKNINGSPROV                                                                                 

a) Bedömning bevakningsarbete (skala där 3 är bäst resultat)                                       Zanchos resultat: 3 = Koncentrerad, intresserad.

                          

TEST 5. UPPKOPPLING

a) Förmåga att koppla av (skala där 1 är bäst och 5 är sämst resultat)

Zanchos resultat: 2 = Ligger, sitter, iakttag med aktivt intresse.                                     

Deras extra kommentar: LUGN.

b) Distraktion, hundar (skala där 1 är bäst och 5 är sämst resultat) Zanchos resultat: 1 = Inget speciellt intresse.

 

För detta bra resultat blev han godkänd att deltaga i kursen till bevaknings/tjänstehund inom hemvärnet.