MH TEST 2002-06-15 FOR WIDHOLMENS JUMP FOR JOY judge Mats Johansson

(SIRE KORAD CHIVAS REGAL V´T BELGISCH SCHOON DAM WIDHOLMENS HIGH SPIRIT GREMLIN)

Genomförd MH
1a.Kontakt hälsning:   3
1b.Kontakt samarb.:   3
1c.Kontakt hantering:   3
2a.Lek:   5
2b.Lek gripande:   3
2c.Lek dragkamp:   3
3a 1.Jakt förfölj:   2
3a 2.Jakt förfölj:   1
3b 1.Jakt grip:   1
3b 2.Jakt grip:   1
4.Aktivnivå:   3
5a.Avst.lek intresse:   2
5b.Avst.lek hot/aggr:   1
5c.Avst.lek nyfiken:   5
5d.Avst.lek leklust:   4
5e.Avst.lek samarb.:   4
6a.Överr. rädsla:   4
6b.Överr. hot/agg:   1
6c.Överr. nyfikenhet:   2
6d.Överr. kv. rädsla:   4
6e.Överr. kv. intr.:   3
7a.Ljud rädsla:   3
7b.Ljud nyfikenhet:   2
7c.Ljud kv. rädsla:   3
7d.Ljud kv. intresse:   2
8a.Spöken hot/agg:   1
8b.Spöken kontroll:   2
8c.Spöken rädsla:   4
8d.Spöken nyfikenhet:   1
8e.Spöken kontakt:   3
9a.Lek 2 leklust:   3
9b.Lek 2 gripande:   3
10.Skott:   5