MH TEST 2002-06-08 FOR WIDHOLMENS STAND LIKE A ROCK  judge Lennart Hultqvist

(SIRE KORAD CHIVAS REGAL V´T BELGISCH SCHOON DAM WIDHOLMENS HIGH SPIRIT GREMLIN)

Genomförd MH
1a.Kontakt hälsning:   4
1b.Kontakt samarb.:   3
1c.Kontakt hantering:   3
2a.Lek:   4
2b.Lek gripande:   3
2c.Lek dragkamp:   4
3a 1.Jakt förfölj:   2
3a 2.Jakt förfölj:   1
3b 1.Jakt grip:   1
3b 2.Jakt grip:   1
4.Aktivnivå:   2
5a.Avst.lek intresse:   1
5b.Avst.lek hot/aggr:   1
5c.Avst.lek nyfiken:   1
5d.Avst.lek leklust:   1
5e.Avst.lek samarb.:   1
6a.Överr. rädsla:   3
6b.Överr. hot/agg:   2
6c.Överr. nyfikenhet:   2
6d.Överr. kv. rädsla:   1
6e.Överr. kv. intr.:   3
7a.Ljud rädsla:   3
7b.Ljud nyfikenhet:   3
7c.Ljud kv. rädsla:   1
7d.Ljud kv. intresse:   3
8a.Spöken hot/agg:   1
8b.Spöken kontroll:   3
8c.Spöken rädsla:   3
8d.Spöken nyfikenhet:   3
8e.Spöken kontakt:   4
9a.Lek 2 leklust:   3
9b.Lek 2 gripande:   4
10.Skott:   5 ?